Privātuma politika

Apmeklējot mājaslapu netiek apstrādāti personas dati, tajā skaitā sīkdatnes (cookies). Sazinoties ar viesu māju sadaļā “Kontakti” ievadītais e-pasts tiek uzglabāts, lai varētu sniegt kvalitatīvu pakalpojumu. Jums ir tiesības pieprasīt dzēst Jūsu e-pastu no e-pastu sistēmas.